ჩვენ აზერბაიჯანში და საქართველოში სატვირთო მანქანების, გზის, სამშენებლო მასალების, მობილური ამწეების წარმოების ქვემოთ მოცემული ჩეხეთის კომპანიების დილერები ვართ. აღნიშნული ფირმების ტექნიკების აზერბაიჯანში ჩამოყვანას ვაორგანიზებთ. ჩვენი კომპანია არჩეულ ტექნიკას მომხმარებელთან შეთანხმებულ დროში, საბაჟოდან გადმოყვანით მომხარებლისთვის ქალაქ ბაქოში ჩამოყვანას უზრუნველყოფს. ამ დროს შეთანხმებული თანხა საბანკო ანგარიშზე გაიყინება (ვინკულაცირდება), მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი ტექნიკის მიღების შემდეგ თანხა ჩვენს ანგარიშზე გადაირიცხება.