ტექნიკის შეკვეთა

თქვენ მიმართეთ შპს შაზ I კომპანიას (ეს თხოვნის წერილიც შეიძლება იყოს)
თქვენ მიმართეთ შპს შაზ I კომპანიას (ეს თხოვნის წერილიც შეიძლება იყოს)
თქვენი სურვილის შესაბამისად არჩევანის შესაძლებლობას გიქმნით
თქვენი სურვილის შესაბამისად არჩევანის შესაძლებლობას გიქმნით
ტექნიკის ღირებულებას ეცნობით
ტექნიკის ღირებულებას ეცნობით
შეთანხმების დღიდან ტექნიკის ფაბრიკაში შეკვეთით, შეთანხმებული დროის განმავლობაში ბაქოში იქნება მიწოდებული. (დრო არჩეულ ტექნიკაზეა დამოკიდებული)
შეთანხმების დღიდან ტექნიკის ფაბრიკაში შეკვეთით, შეთანხმებული დროის განმავლობაში ბაქოში იქნება მიწოდებული. (დრო არჩეულ ტექნიკაზეა დამოკიდებული)
ტეკნიკის შეკვეთის დროის განმავლობაში გათვალისწინებული თანხა თქვენს საბანკო ანგარიშზე გაყინული იქნება (ვინკულაცირდება), მხოლოდ თქვენს მიერ ტექნიკის მიღების შემდეგ ანგარიშიდან წაიშლება
ტეკნიკის შეკვეთის დროის განმავლობაში გათვალისწინებული თანხა თქვენს საბანკო ანგარიშზე გაყინული იქნება (ვინკულაცირდება), მხოლოდ თქვენს მიერ ტექნიკის მიღების შემდეგ ანგარიშიდან წაიშლება